Edutes Eğitim Teknolojileri

Geleceğe Hazırlar

Edutes, güçlü uluslararası iş birlikleri ile öğrenciler, öğretmenler ve okullar için müfredat uyumlu ve öğrenme odaklı çözümler üreten bir eğitim teknoloji kurumudur. Eğitimde yenilikçi teknolojilere odaklanan Edutes, eğitim kurumlarının sürdürülebilir ve etki odaklı çözüm ortağıdır.

Edutes, öğrencilerin aktif katılımcı olduğu, yaşayarak öğrendiği, bilimsel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirdiği öğrenme ortamları ve araçları sunar. Bunlar, öğrencinin başarma halini destekleyen, istenildiğinde veliyi sürece dahil eden en güncel teknolojilerin kullanıldığı ortamlardır.

Edutes çözümleri ile öğrenciye bireyselleştirilmiş öğrenme araçları sunulur, öğrenme materyalleri zenginleştirilir ve kavramsal bilgiyle birlikte öğrencilere becerilerin kazandırılması hedeflenir.

Sunulan çözümler, okul ortamlarında öğretmen kontrolünde ve veriye dayalı olarak kullanılabilir.

Müfredatı destekler, global perspektif kazandırır ve süreci izlemeye olanak sağlar.

Öğretmenler ve okul yöneticileri sürecin takibini yaparken çıktıları değerlendirebilir ve süreçlerini iyileştirebilirler.

Manifestomuz

Her çocuk özeldir ve her çocuk öğrenebilir. Tüm öğrenme süreçlerinin öznesi çocuktur. Teknoloji, öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmanın bir aracıdır. Araç olarak teknoloji, çocuğun özne olma halini destekleyebildiği ölçüde değerlidir.

Edutes;

Öğrenme süreçlerini zenginleştirmeyi odağına alan,
● Öğrenilmesi güç kavramların anlaşılmasını kolaylaştıran,
● Teknolojinin araçsal özelliğini koruyarak öğrenenlerin etkin oldukları bireyselleştirilmiş öğrenme araçları sunan,
● En büyük önceliğini öğrencinin iyi olma halini desteklemek olarak belirlemiş bir eğitim teknoloji kurumudur.

Bu ilkeler ışığında Edutes yeni nesil teknolojileri temele alarak okullar ve öğrenciler için öğrenme odaklı çözümler sunar.

Edutes XR (Extended Reality / Genişletilmiş Gerçeklik) teknolojisi çatısında; AR (Augmented Reality / Artırılmış Gerçeklik), VR (Virtual Reality / Sanal Gerçeklik) ve MR (Mixed Reality / Karma Gerçeklik) teknolojilerini, sunduğu çözümlerde kullanarak eğitime dahil etmektedir.