STEM ve BİLİŞİM PROGRAMI

ÖĞRENCİLERİNİZİN TEKNOLOJİ KULLANIM ALIŞKANLIKLARINI ŞEKİLLENDİRİN

Habitech, öğrencilerin teknoloji kullanım alışkanlıklarını kullanıcı rolünden üretici rolüne dijital dünyada bilinç kazandırarak dönüştürmeyi hedefleyen bütünsel bir eğitim çözümüdür.

Habitech, okulların ihtiyacı temel alınarak teknolojinin geleceğini şekillendirecek nesiller için hazırlanmış kapsamlı bir teknoloji eğitimi platformudur.

Habitech, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve ilgilerine göre uyarlanabilir müfredatlar sunar. Habitech ile öğrenciler donanımdan yazılıma, 3D tasarımdan üretime, elektrik ve elektroniğin temellerinden algoritma, kodlama, oyun geliştirme, veri analitiği ve tasarıma ilgi alanlarına göre kendi kariyer patikasını seçebilir; bununla ilgili kalıcı temeller atabilir.

Habitech ile teknoloji alanına yönelik öğretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm öğretim materyalleri hazır bir şekilde sunulmakta, öğrencilerin ilgi, yetenek ve kariyer planlarına uygun olarak özelleştirilebilmektedir.

Çıtçıt Devreler

ÇITÇIT DEVRELER LOGO 1

Çıtçıt Devreler 5 - 14 yaş çocuklara basit mühendislik tasarımı, elektronik ve devre konularını eğlenceli bir şekilde öğreten bir eğitim uygulama kitidir. Proje temelli çalışmalar yaparak öğrenciler becerilerini geliştirebilir, grup çalışmaları yaparak işbirlikli çözümler üretebilir ve uygulamaları sonucunda görebilirler. Ayrıca sistem günümüzün temel bir problemi olanı enerji tasarrufu ve yeşil enerji konularında da çalışma imkânı vermektedir.

Çıtçıt Devreler, kullanıma hazır müfredat, proje ve ders planları ile birlikte sunulabileceği gibi, eğitim kurumları ve öğretmenler kendi ders planlarını ve projelerini rahatlıkla oluşturabilirler.

Öğrenme Ağacı

Öğrenme Ağacı, okullara robotik ve kodlama alanındaki öğrenmeyi desteklemek için setler ve müfredat sunan bir içerik platformudur.

Sunduğu müfredat sayesinde öğretmenler derslerinde kolayca konularını işleyebilir, projeler üretebilir ve öğrencilerini yarışmalara hazırlayabilirler. 

Öğrenciler ise kendilerine özel olarak sunulan setlerle deneyimlerini geliştirebilir ve hayal güçleri doğrultusunda üretim yapabilirler.

BlocksCAD

BlocksCAD, her yaştan öğrencinin bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğe (STEAM) olan ilgilerini sürdürmelerine yardımcı olacak araçlar sunan bir eğitim teknolojisi uygulamasıdır. Bu uygulama ile kullanıcılar, görselleştirme ve 3D yazdırılacak modeller tasarlama yoluyla matematik, hesaplamalı düşünme ve kodlama kavramlarını öğrenir temel mühendislik alanında becerilerini geliştirebilirler. Geliştirdikleri bütün ürünleri gerçek hayatta kullanabilecekleri şekilde üretebilirler.

BlocksCAD kullanıma hazır müfredat, proje ve ders planları ile birlikte sunulabileceği gibi, eğitim kurumları ve öğretmenler kendi ders planlarını ve projelerini rahatlıkla oluşturabilirler.

BocksCAD, yönetim sisteminde öğretmenler kendi sınıfları için yönetim panellerini oluşturabilir, öğrencilerine görev atayabilir ve öğrencilerin projelerini sistem üzerinden takip edebilirler.